Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023

To jest archiwalna wersja strony z dnia 31.01.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego – strona do logowania: 
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/szubin


TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

4.05.2022r. - 13.05.2022r.- składanie wniosków wraz z załącznikami
20.05.2022r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23.05.2022r. - 26.05.2022r.- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia
27.05.2022r.

- podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

do 31.05.2022r.- pisemne powiadomienie przez dyrektora przedszkola rodziców/opiekunów prawnych o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola 


Załączniki:
 1. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 (31.08.2022, 07:22) - pobrań: 1 825
 2. Wniosek kandydata do przedszkola 2022-2023 (19.07.2022, 10:35) - pobrań: 1 920
 3. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola (10.05.2022, 12:12) - pobrań: 2 077
 4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (18.02.2022, 14:22) - pobrań: 2 180
 5. Aktualizacja zasad rekrutacji do przedszkoli 2022/2023 (18.02.2022, 14:19) - pobrań: 2 210
 6. Załącznik 1. Oświadczenie wielodzietność (01.02.2022, 10:16) - pobrań: 2 198
 7. Załącznik 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (01.02.2022, 10:15) - pobrań: 2 157
 8. Załącznik 3. Oświadczenie o zatrudnieniu (01.02.2022, 10:15) - pobrań: 2 182
 9. Załącznik 4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa (01.02.2022, 10:14) - pobrań: 2 234
 10. Załącznik 5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej (01.02.2022, 10:13) - pobrań: 2 182
 11. Załącznik 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (01.02.2022, 10:12) - pobrań: 2 209
 12. Załącznik 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (01.02.2022, 10:12) - pobrań: 2 199
Opublikował: Małgorzata Winkowska
Publikacja dnia: 10.05.2022, 12:33
Dokument oglądany razy: 4 320
Podpisał: Lidia Zielińska
Dokument z dnia: 31.01.2022