Pracownicy niepedagogiczni

Cegiełka Jakub - inspektor BHP

Domagalska Marzanna - pomoc nauczyciela

Habera Magdalena - kucharka

Maćkowiak Wioletta - intendent

Podobińska Izabela - pomoc nauczyciela

Stypczyńska Brygida - pomoc nauczyciela

Winkowska Małgorzata - sekretarka

Zieliński Andrzej - woźny


Opublikował: Lidia Zielińska
Publikacja dnia: 11.10.2021, 13:23
Dokument oglądany razy: 1 212
Podpisał: Lidia Zielińska
Dokument z dnia: 11.10.2021