Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.07.2022, 10:37.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego – strona do logowania: 
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/szubin


TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

4.05.2022r. - 13.05.2022r.- składanie wniosków wraz z załącznikami
20.05.2022r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23.05.2022r. - 26.05.2022r.- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia
27.05.2022r.

- podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

do 31.05.2022r.- pisemne powiadomienie przez dyrektora przedszkola rodziców/opiekunów prawnych o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola 

Podpisał: Lidia Zielińska
Dokument z dnia: 31.01.2022
Dokument oglądany razy: 2 927
Opublikował: Małgorzata Winkowska
Publikacja dnia: 10.05.2022, 12:33
Wydruk ze strony: bip.przedszkole3.szubin.pl z dnia: 06.06.2023 18:20:13